بالا

موبایل روز | DailyMobile.IR

وبسایت تخصصی موبایل و برنامه های اندرویدی

امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
ﻫﺎﯼ ﺗﻠﮕﺮﺍﻡ pdf ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﻨﯿﺪ

ﻣﺘﻦ ﻫﺎﯼ ﺗﻠﮕﺮﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ pdf ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ
#1
متن های تلگرام را به pdf تبدیل کنید

ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺍﯾﻦ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﻫﺮ
ﻧﻮﻉ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺘﻨﯽ ﯾﺎ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎﯼ ﺁﻓﯿﺲ ﮐﻪ
ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﮕﺮﺍﻡ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﯾﺎ
ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺖPDF ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ iBook ﺫﺧﯿﺮﻩ ﮐﻨﯿﺪ.

۱- ﻓﺎﯾﻞ PDF ﯾﺎ ﻫﺮﻧﻮﻉ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺘﻨﯽ ﺭﺍ
ﺩﺭﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﮕﺮﺍﻡ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﯿﺪ
۲- ﺭﻭﯼ ﺩﮐﻤﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺗﭗ ﮐﻨﯿﺪ
۳- ﻣﺠﺪﺩ ﺭﻭﯼ ﺩﮐﻤﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﮔﺬﺍﺭﯼ
ﻣﻘﺎﺑﻞ Share to ﺗﭗ ﮐﻨﯿﺪ
۴- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ Notes ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺑﻌﺪ
ﮔﺰﯾﻨﻪ Save ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ

۵- ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ Notes ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ
ﻣﻄﻠﺐ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﻭﯾﺪ ﻭﻓﺎﯾﻞ PDF
ﺭﺍ ﺑﺎﺯﮐﻨﯿﺪ .
۶- ﺭﻭﯼ ﻣﺘﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺗﭗ ﮐﻨﯿﺪ ﻭﻧﮕﻪ
ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺭﻭﯼ ﮔﺰﯾﻨﻪ Share ﺗﭗ ﮐﻨﯿﺪ ﻭQuick Look ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ .
۷- ﺣﺎﻝ ﺭﻭﯼ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﮔﺬﺍﺭﯼ
ﺗﭗ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ Copy to iBooks ﯾﺎ ﻫﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ
۸- ﮐﺎﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺳﺖ، ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺯ ﻓﺎﯾﻞPDF اﺯ ﻓﺎﯾﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪiBook ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
یـآد بگـیر اَگه بَدے ڪَردن بتـ
صآف ڪٌنے وَلے نَرہ لَبخَندِت
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
پاسخ


 سپاس شده توسط amita_reza ، Fa Ti ، taherehz ، السانا جون


پرش به انجمن:


پشنهاد های مدیر
آخرین مطالب سایت
    تبلیغات موبایل روز