موبایل روز

نسخه‌ی کامل: سخنان ناب
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

سخنان ناب

موضوع‌ها

  1. جملات ناب (3,116 پاسخ‌ها:)
  2. به این جملات فکر کن (1,293 پاسخ‌ها:)
  3. وفاداری در غیاب همسر (2 پاسخ‌ها:)
  4. سخنان حسین پناهی (45 پاسخ‌ها:)
  5. تخته سیاه (45 پاسخ‌ها:)
  6. غرور (0 پاسخ‌ها:)
  7. ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﯿﺴﺖ... (0 پاسخ‌ها:)
  8. کــی کـــریم اســت؟؟؟ (0 پاسخ‌ها:)
  9. نماز حاجات جهت براورده شدن حاجات (0 پاسخ‌ها:)