موبایل روز

نسخه‌ی کامل: آموزش کامل پایگاه داده رایگان
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
آموزش کامل پایگاه داده درسی شارپ

دروبلاگ زیر آموزش کامل پایگاه داده در سی شارپ موجود است
نحوه ارسال اطلاعات به دیتا گریدویو
حذف کردن داده ها
ویرایش داده ها 
اضافه کردن داده ها
ساخت دیتا گرید ویو سفارشی
ساخت صفحات اضافی درصورت رکوردهای زیاد
کد پی‌اچ‌پی:
www.heilton.com