موبایل روز

نسخه‌ی کامل: عكسهاي از تهران قديم
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
صفحات: 1 2 3 4 5
عكس  قديمي  از خيابان وليعصر كنوني - تهران
ولیعصر درکل قشنگه چه قدیمش چه جدید Shy.gif
كأخ سلطنت اباد در شميران كه توسط ناصر الدين شاه قاجار ساخته شد
فروشندگان در بازار عهد قاجاريه
جاده تهران - قزوين سال ١٣٠٥ شمسي
تهران - ميدان توپخانه ؛ تشيع جنازه ناصرالدين شاه ١٢٠ سال پيش
ميدان بهارستان - تهران : ٦٥ سال پيش
تهران - ميدان ارك : دوره قاجاريه
تهران - دانشكده پزشكي دانشگاه تهران سال ١٣١٩ شمسي
تهران - خيابان فردوسي بأنك ملي ايران سال ١٣٣٥ شمسي
صفحات: 1 2 3 4 5