بالا

موبایل روز | DailyMobile.IR

وبسایت تخصصی موبایل و برنامه های اندرویدی

کلمات کلیدی
نویسنده: S I L E N C E - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 405
خداحافظ سانچــــے
ﺍی ﻛﺎﺵ ﺩﻋﺎﻱ ﻣﺮﮒ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻠﺘﻬﺎ ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺑﻴﻮﻓﺘﺪ ، ﺍﯼ
ﮐﺎﺵ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺭﺯﻭﯼ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻧﯿﺴﺘﯽ
ﻧﮑﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺍﻳﻨﻘﺪﺭ ﻣﻤﻠﻜﺘﻤﺎﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻏﻢ ﻭ ﻋﺰﺍ ﻧﺸﻮﺩ ، ﻫﻤﺎﻥ
ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺮ ﻧﻤﺎﺯ ﺍﺯ ﺣﻠﻘﻮﻡ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﺯﺩﻩ ﺩﺭ
ﻣﻴﺎﯾﺪ، ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ، ﻛﺎﺵ ﺑﻌﺪ ﻫﺮ ﻧﻤﺎﺯ ﺩﺭ
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺍﺭﺯﻭﻱ ﺑﺮﻛﺖ ﻭ ﺇﻳﻤﺎﻥ ﻭ ﻳﻜﺘﺎ ﭘﺮﺳﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﻴﺎ ﻣﻲ
ﻛﺮﺩﻳﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﯾﺎﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ
ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺩ.
ساعاتے قبل نفت کش سانچی که چند روز قبل در ابهای دریایی کشور چین دچار اتش سوزی شده بو
پشنهاد های مدیر
آخرین مطالب سایت
    تبلیغات موبایل روز